3e Keynote: ‘It’s journalism stupid!’

3e Keynote

Journalistiek maakt content marketing sterker. De geloofwaardigheid, autoriteit en onafhankelijke statuur van de merken FD en BNR zorgen voor het vehikel waarmee adverteerders zich als thoughtleader in een bepaald domein kunnen profileren. Maar dat thoughtleadership vergt wel visie, en een stevige inhoudelijke invulling. En een kwetsbare houding, want journalistieke onafhankelijkheid betekent ook een kritische houding tegenover de adverteerder zelf, en ruimte voor de concurrent. FD/BNR Networks bedenkt al ruim 5 jaar content marketing-concepten op tal van thema’s. En leert nog dagelijks bij over de (on-)mogelijkheden.

Spreker: Leon Bouwman & Lydian de Kruiff, FD Media